REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 W LIPOWEJ

 

 

 

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania (dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument).
 4. Biblioteka pobiera kaucję-jest to jednorazowa wpłata zwrotna w kwocie 20 zł pobierana od czytelników zamiejscowych.
 5. Za niepełnoletność czytelnika odpowiadają  rodzice lub opiekunowie prawni.
 6. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy i szkoły.
 7. Wypożyczać można jednorazowo 3 woluminy na okres nie dłuższy niż 31 dni.
 8. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 9. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 10. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników na podstawie zamówienia.
 11. Biblioteka pobiera opłatę za zagubione książki: książki wydane do końca 1982 r. 10-cio krotną wartość lecz nie mniejszą niż 10 zł., a wydane po 1982 r. 25-krotną wartość książki.
 12. W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez czytelnika książka. Na prośbę czytelników biblioteka sprowadza książki i wypożyczenie międzybiblioteczne.
 13. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.
 14. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
 15. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek, zwrócenia uwagi na stan książki przed jej wypożyczeniem. Wszelkie uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 16. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz wypożyczalni w zależności od aktualnej wartości książki na rynku, stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacane z tego tytułu biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może za zgodą bibliotekarza dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej, inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną do biblioteki.
 17. Jeżeli czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

ZBIORY BIBLIOTECZNE I ICH UDOSTĘPNIANIE W 2015 ROKU

KSIĘGOZBIÓR:

Ogółem:    38 780         woluminów, w tym :
- literatura piękna dla dorosłych –                  19 457
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży –       9 153
- literatura niebeletrystyczna –                                   10 170

W ciągu roku przybyło  1 596 woluminów.

CZYTELNICTWO:
Czytelnicy ogółem – 2 563
Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych na zewnątrz ogółem – 24 263

Czytelnicy wg wieku:

Liczba czytelników ogółem:

 

 

 

Liczba

czytelników

wg wieku:

 

 

 

1 -5
 lat

6-12
 lat

13-15           lat

16-19
lat

20-24    
lat

25-44    
lat

45-60
lat

pow. 60
lat

2 563

26

420

229

377

283

719

324

185

 

CZYTELNICY-  według grup społeczno-zawodowych

                                               Liczba czytelników wg grup społeczno-zawodowych                                              


Liczba czytelnikówogółem:

Dzieci

Uczniowie

Studenci

Pracownicy
umysłowi

Rolnicy

Robotnicy

Inni zatrudnieni

Emeryci

Niezatrudnieni

2 563

26

1147

138

474

7

227

62

173

309

 

 

ZBIORY BIBLIOTECZNE I ICH UDOSTĘPNIANIE W 2014 ROKU

KSIĘGOZBIÓR:

Ogółem:    38 408           woluminów, w tym :
- literatura piękna dla dorosłych –                  19 116
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży –       8 964
- literatura niebeletrystyczna –                        10 328

W ciągu roku przybyło  1 655 woluminów.

CZYTELNICTWO:
Czytelnicy ogółem – 2 490
Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych na zewnątrz ogółem – 28 310

Czytelnicy wg wieku:

Liczba czytelników ogółem:

Liczba czytelników wg wieku:

 

1 -5
 lat

6-12
 lat

13-15           lat

16-19
lat

20-24    
lat

25-44    
lat

45-60
lat

pow. 60
lat

2 490

16

248

387

550

308

518

326

138


CZYTELNICY-  według grup społeczno-zawodowych

                                               Liczba czytelników wg grup społeczno-zawodowych                                              


Liczba czytelnikówogółem:

Dzieci

Uczniowie

Studenci

Pracownicy
umysłowi

Rolnicy

Robotnicy

Inni zatrudnieni

Emeryci

Niezatrudnieni

2 490

19

1111

288

465

9

196

44

155

203

ZBIORY BIBLIOTECZNE I ICH UDOSTĘPNIANIE W 2013 ROKU

KSIĘGOZBIÓR:

Ogółem:    39 935           woluminów, w tym :
- literatura piękna dla dorosłych –                  20 442
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży –       9 347
- literatura niebeletrystyczna –                        10 146

W ciągu roku przybyło  1 504 woluminów.

CZYTELNICTWO:
Czytelnicy ogółem – 2 624
Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych na zewnątrz ogółem – 27 239

Czytelnicy wg wieku:

Liczba czytelników ogółem:

 

 

 

Liczba

czytelników

wg wieku:

 

 

 

1 -5
 lat

6-12
 lat

13-15           lat

16-19
lat

20-24    
lat

25-44    
lat

45-60
lat

pow. 60
lat

2 624

17

251

531

559

338

513

296

119

             
CZYTELNICY-  według grup społeczno-zawodowych

                                               Liczba czytelników wg grup społeczno-zawodowych                                              

Liczba czytelnikówogółem:

Dzieci

Uczniowie

Studenci

Pracownicy
umysłowi

Rolnicy

Robotnicy

Inni zatrudnieni

Emeryci

Niezatrudnieni

2 624

17

1290

272

464

8

163

42

136

232

ZBIORY BIBLIOTECZNE I ICH UDOSTĘPNIANIE W 2012 ROKU

KSIĘGOZBIÓR:

Ogółem: 38 431 woluminów, w tym :
- literatura piękna dla dorosłych – 19 558
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 8 968
- literatura niebeletrystyczna – 9 905

Ilość woluminów na 100 mieszkańców - 376
Ilość woluminów na jednego czytelnika- 15
W ciągu roku przybyło  1 288 woluminów.

CZYTELNICTWO:
Czytelnicy ogółem – 2 470
Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych na zewnątrz ogółem – 26 199

Czytelnicy wg wieku:

Liczba czytelników ogółem:

Liczba czytelników wg wieku:

 

1-5  lat

6-12
 lat

13-15 lat

16-19
lat

20-24    
lat

25-44    
lat

45-60
lat

pow. 60
lat

2 470

16

236

576

409

342

485

286

120

              
CZYTELNICY-  według grup społeczno-zawodowych

                                               Liczba czytelników wg grup społeczno-zawodowych                                      

Liczba czytelników ogółem:

Dzieci

Uczniowie

Studenci

Pracownicy
umysłowi

Rolnicy

Robotnicy

Inni zatrudnieni

Emeryci

Niezatrudnieni

2 470

16

1299

166

405

5

158

44

145

232

ZBIORY BIBLIOTECZNE I ICH UDOSTĘPNIANIE W 2011 ROKU

KSIĘGOZBIÓR:

Ogółem: 37 784  woluminów, w tym :
- literatura piękna dla dorosłych – 19 495
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 8 608
- literatura niebeletrystyczna – 9 681

Ilość woluminów na 100 mieszkańców - 375
Ilość woluminów na jednego czytelnika- 17
W ciągu roku przybyło 1139 woluminów.

CZYTELNICTWO:
Czytelnicy ogółem – 2 240
Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych na zewnątrz ogółem – 24 897

Czytelnicy wg wieku:

Liczba czytelników ogółem:

  Liczba czytelników wg wieku:

 

Do 15 lat

16-19 lat

20-24 lat

25-44 lat

45-60 lat

pow. 60 lat

2 240

615

530

240

499

250

106

               
CZYTELNICY-  według grup społeczno-zawodowych

                                               Liczba czytelników wg grup społeczno-zawodowych                                      

Liczba czytelników ogółem:

Uczniowie

Studenci

Pracownicy
umysłowi

Rolnicy

Robotnicy

Inni zatrudnieni

Niezatrudnieni

2 240

1 260

123

365

6

127

45

314

 

ZBIORY BIBLIOTECZNE I ICH UDOSTĘPNIANIE W 2010 ROKU

KSIĘGOZBIÓR:

Ogółem: 39 511 woluminów, w tym :

            - literatura piękna dla dorosłych – 20 524

            - literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 9 002

            - literatura niebeletrystyczna – 9 985

 

Ilość woluminów na 100 mieszkańców - 394

Ilość woluminów na jednego czytelnika- 12

W ciągu roku przybyło  1 122 woluminów.

 

CZYTELNICTWO:

Czytelnicy ogółem – 2 246

Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych na zewnątrz ogółem – 22 967

 

Czytelnicy wg wieku:

 

Liczba czytelników ogółem:

 

    Liczba

czytelników

wg wieku:

 

 

 

Do  15     lat

16-19      lat

20-24      lat

25-44      lat

45-60      lat

pow. 60lat

2 246

612

544

235

538

232

85

 

 

CZYTELNICY-  według grup społeczno-zawodowych

 

                                               Liczba czytelników wg grup społeczno-zawodowych                                              

Liczba czytelników ogółem:

Uczniowie

Studenci

Pracownicy

Rolnicy

Robotnicy

Inni zatrudnieni

Niezatrudnieni

2 246

1274

134

375

3

129

37

294

ZBIORY BIBLIOTECZNE I ICH UDOSTĘPNIANIE W 2009 ROKU

KSIĘGOZBIÓR:

Ogółem: 41 776 woluminów, w tym :

            - literatura piękna dla dorosłych – 20 889

            - literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 10 102

            - literatura niebeletrystyczna – 10 785

 

Ilość woluminów na 100 mieszkańców - 418

Ilość woluminów na jednego czytelnika- 14

W ciągu roku przybyło 1373 woluminów.

 

CZYTELNICTWO:

Czytelnicy ogółem – 2 007

Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych na zewnątrz ogółem – 23 774

 

Czytelnicy wg wieku:

Liczba czytelników ogółem:

 

        Liczba czytelników wg wieku:

 

 

Do  15 lat

16-19 lat

20-24 lat

25-44 lat

45-60  lat

pow. 60lat

2 007

672

450

212

405

198

70

 

CZYTELNICY-  według grup społeczno-zawodowych

 

                                               Liczba czytelników wg grup społeczno-zawodowych                                              

Liczba czytelników ogółem:

Uczniowie

Studenci

Pracownicy

Rolnicy

Robotnicy

Inni zatrudnieni

Niezatrudnieni

2 007

1164

124

322

3

99

34

261

 

ZBIORY BIBLIOTECZNE I ICH UDOSTĘPNIANIE W 2008 ROKU

KSIĘGOZBIÓR:

Ogółem: 39 135 woluminów, w tym :

            - literatura piękna dla dorosłych – 20 062

            - literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 9 247

            - literatura niebeletrystyczna – 9 826

 

Ilość woluminów na 100 mieszkańców - 428

Ilość woluminów na jednego czytelnika- 21

W ciągu roku przybyło 2044 woluminów.

 

CZYTELNICTWO:

Czytelnicy ogółem – 2 081

Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych na zewnątrz ogółem – 13 794

 

Czytelnicy wg wieku:

Liczba czytelników ogółem:

        Liczba

czytelników

wg wieku:

 

 

Do  15 lat

16-19 lat

20-24 lat

25-44 lat

45-60  lat

pow. 60lat

2 081

738

473

206

426

177

61

                       

CZYTELNICY-  według grup społeczno-zawodowych

                                               Liczba czytelników wg grup społeczno-zawodowych

                                                              

Liczba czytelników ogółem:

Uczniowie

Studenci

Pracownicy

Rolnicy

Robotnicy

Inni zatrudnieni

Niezatrudnieni

2 081

1213

123

326

2

93

41

283

 

ZBIORY BIBLIOTECZNE I ICH UDOSTĘPNIANIE W 2007 ROKU

KSIĘGOZBIÓR:

Ogółem:          40 567             woluminów, w tym :

            - literatura piękna dla dorosłych - 20 839

            - literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 9 593

            - literatura niebeletrystyczna – 10 135

 

Ilość woluminów na 100 mieszkańców - 414

Ilość woluminów na jednego czytelnika- 22, co daje nam drugie miejsce pod tym względem w powiecie żywieckim.

W ciągu roku przybyło 1 734 woluminów.

 

CZYTELNICTWO:

Czytelnicy ogółem – 2 129

Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych na zewnątrz ogółem – 34 882

 

Czytelnicy wg wieku:

Liczba czytelników ogółem:

        Liczba

czytelników

wg wieku:

 

Do  15 lat

16-19 lat

20-24 lat

25-44 lat

45-60 lat

pow. 60lat

2 129

787

502

245

368

174

53

                       

CZYTELNICY-  według grup społeczno-zawodowych

 

                                               Liczba czytelników wg grup społeczno-zawodowych                              

Liczba czytelników ogółem:

Uczniowie

Studenci

Pracownicy

Rolnicy

Robotnicy

Inni zatrudnieni

Niezatrudnieni

2 129

1292

115

308

2

100

28

284