Serdecznie zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w konkursie świątecznym „Wielkanocne symbole”.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III.
SZCZEGÓŁY KONKURSU:
1. Praca konkursowa: Wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice (może to być zarówno rysunek, jak i praca przestrzenna), związana z tematem wielkanocnych symboli.
2. Praca musi być samodzielnie wykonana przez uczestnika konkursu.
3. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę konkursową.
4. Wykonaną pracę konkursową należy dostarczyć do naszej biblioteki w Lipowej lub jej filii w Leśnej i Twardorzeczce do dnia 11 kwietnia, w godzinach pracy bibliotek. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz kategorią wiekową (przedszkolaki lub uczniowie klas I-III).
Prace dostarczone po 11 kwietnia nie będą brały udziału w konkursie.
5. Spośród wszystkich uczestników wyłonimy zwycięzców w 2 kategoriach:
- dzieci w wieku przedszkolnym
- uczniowie klas I-III.
6. Na zwycięzców czekają nagrody.
7. Po ogłoszeniu wyników, z prac konkursowych wykonana zostanie wystawa, którą oglądać będzie można w bibliotece w Lipowej do końca kwietnia.
Serdecznie zapraszamy?

Wielkanoc symbole