Zapraszamy do zapisu również pod numerem telefonu: 33 867 16 74 lub przez stronę Facebookową biblioteki.