REGULAMIN VI EDYCJI KONKURSU WAKACYJNEGO NA SUPERCZYTELNIKA:

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej.

2. Czas trwania konkursu: 01.07 – 31.08.2023r.

3. Odbiorcy konkursu:  konkurs adresowany jest do czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowej oraz filii w Leśnej i Twardorzeczce - uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków i dzieci młodszych.

4. Przebieg konkursu:

-zainteresowani przystąpieniem do konkursu odbierają w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipowej lub filiach „kartę czytelnika”

-podczas wizyty w bibliotece uczestnik konkursu jest zobowiązany do posiadania i okazania bibliotekarzowi karty zgłoszenia, na której będzie zbierał specjalne pieczątki (1 pieczątka = 1 wizyta w bibliotece zakończona wypożyczeniem minimum 1 książki z księgozbioru dziecięcego lub młodzieżowego) oraz gdzie wpisywana będzie ilość wypożyczonych książek (limit jednorazowego wypożyczenia to 7 książek)

- do dnia 31 sierpnia uczestnicy są zobowiązani do złożenia uzupełnionej KARTY CZYTELNIKA, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipowej wraz z podpisaną przez opiekuna prawnego zgodą na przetwarzanie danych osobowych

5. Kryteria przyznania tytułu Dziecięcego Superczytelnika 2023 i wyłonienia zwycięzcy:

W konkursie wybieramy najaktywniejszych czytelników sezonu.

Tytuł Dziecięcego Superczytelnika 2023 przyznany zostanie w 4 kategoriach:

*przedszkolaki i dzieci młodsze

*uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

*uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

*uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej

Pod uwagę będą brane następujące kryteria:

- systematyczność wypożyczeń

- ilość przeczytanych książek adekwatnych do wieku (do liczby książek nie są wliczane prolongaty)

- terminowość oddawania książek przez czytelnika

- dbałość o wypożyczone książki

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie własnego konta i karty bibliotecznej (dzieci, które do tej pory korzystały z kart rodziców, muszą mieć założone własne konto).

7. Ogłoszenie wyników do 05.09.2023r. Rozdanie nagród w tym roku odbędzie się w bibliotece, podczas indywidualnych wizyt. Termin podany zostanie wraz z ogłoszeniem wyników na stronie internetowej oraz fb biblioteki .

8. Nagrody: osoby, które zdobędą tytuł Dziecięcego Superczytelnika 2023 otrzymają złote medale SUPERCZYTELNIK 2023; dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są specjalne nagrody oraz dyplomy uczestnictwa w konkursie.