15 września, w filii biblioteki w Twardorzeczce miała miejsce akcja 12 edycji Narodowego Czytania, odbywająca się pod patronatem Prezydenta RP. W roku 2023, lekturą przeznaczoną do czytania, zostało największe dzieło i najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej pt. "Nad Niemnem". Naszymi gośćmi była młodzież z Zespół Szkolno - Przedszkolny w Twardorzeczce z Panem Dyrektorem - Piotrem Tlałką na czele oraz z inicjatorką wydarzenia - Panią Teresą. Ponadto w czytaniu wybranych fragmentów powieści wzięły udział mieszkanki naszej gminy oraz młodzież z klas 7 i 8 . Dziękujemy wszystkim biorącym udział w tym wydarzeniu i zapraszamy do kolejnej edycji za rok, w której wybraną lekturą został „Kordian” Juliusza Słowackiego. ????