Już są!:) Karty zgłoszenia do naszego konkursu na Superczytelnika 2021 są już dostępne w naszych bibliotekach:)

Jak co roku konkurs odbywa się w wakacje- tegoroczna, IV już edycja potrwa od 1 lipca do 20 sierpnia.
Zachęcamy do udziału- na wszystkich uczestników konkursu czekają nagrody:)
REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU WAKACYJNEGO NA SUPERCZYTELNIKA:
1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej.
2. Czas trwania konkursu: 01.07 – 20.08.2021r.
3. Odbiorcy konkursu: konkurs adresowany jest do czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowej oraz filii w Leśnej i Twardorzeczce - uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków i dzieci młodszych.
4. Przebieg konkursu:
-zainteresowani przystąpieniem do konkursu odbierają w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipowej lub filiach kartę zgłoszenia – PASZPORT CZYTELNICZY
-podczas wizyty w bibliotece uczestnik konkursu jest zobowiązany do posiadania i okazania bibliotekarzowi karty zgłoszenia, na której będzie zbierał specjalne pieczątki (1 pieczątka = 1 wizyta w bibliotece zakończona wypożyczeniem minimum 1 książki z księgozbioru dziecięcego lub młodzieżowego) oraz gdzie wpisywana będzie ilość wypożyczonych książek (limit jednorazowego wypożyczenia to 7 książek)
- do dnia 20 sierpnia uczestnicy są zobowiązani do złożenia uzupełnionej karty zgłoszenia – PASZPORTU CZYTELNICZEGO, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipowej wraz z podpisaną przez opiekuna prawnego zgodą na przetwarzanie danych osobowych
5. Kryteria przyznania tytułu Dziecięcego Superczytelnika 2021 i wyłonienia zwycięzcy:
W konkursie wybieramy najaktywniejszych czytelników sezonu.
Tytuł Dziecięcego Superczytelnika 2021 przyznany zostanie w 4 kategoriach:
*przedszkolaki i dzieci młodsze
*uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
*uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
*uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej
Pod uwagę będą brane następujące kryteria:
- systematyczność wypożyczeń
- ilość przeczytanych książek adekwatnych do wieku (do liczby książek nie są wliczane prolongaty)
- terminowość oddawania książek przez czytelnika
- dbałość o wypożyczone książki
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie własnego konta i karty bibliotecznej (dzieci, które do tej pory korzystały z kart rodziców, muszą mieć założone własne konto).
7. Ogłoszenie wyników do 25.08.2021r. Rozdanie nagród w tym roku odbędzie się w bibliotece, podczas indywidualnych wizyt. Termin podany zostanie wraz z ogłoszeniem wyników na stronie internetowej oraz fb biblioteki .
8. Nagrody: osoby, które zdobędą tytuł Dziecięcego Superczytelnika 2021 otrzymają złote medale SUPERCZYTELNIK 2021; dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są specjalne nagrody oraz dyplomy uczestnictwa w konkursie.
 
plakat Superczytelnik