Informacja dla osoby, od której zbierane są dane osobowe jej dotyczące.

Informuję, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez:
Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipowej, ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa wraz z filiami
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawę z 27 czerwca 1997r. o bibliotekach.
Podstawa prawna przetwarzania danych:
Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 574) oraz ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 ze zm.)
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przy przetwarzaniu danych:
Ochrona  materiałów (księgozbioru) biblioteki
Statystyka
Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym odbiorcom: nie dotyczy
Okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie korzystania przez Panią/Pana z usług biblioteki, a w przypadku wystąpienia kar lub innych należności – do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.

Jednocześnie informuję, że:
- ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych,
- ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do UODO w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,
- podanie danych osobowych jest: warunkiem zawarcia umowy. Jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
- Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sposób: Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Biblioteka w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO” powołała Inspektora Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi:
Edyta Krutak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 884 900 074

Osoby uczestniczące w imprezach oraz opiekunów dzieci uczestniczących w imprezach organizowanych w bibliotece informuje się:

W trakcie imprez kulturalnych odbywających się na terenie placówki wykonywane będą zdjęcia oraz nagrania dla celów promocyjnych, historycznych oraz uwieczniających w/w imprezy. Zdjęcia te mogą być przekazywane do Gminy oraz mediów związanych z szerzeniem kultury, w celu promowania placówki.

 

Polityka Prywatności Facebook