Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowej www.bibliotekalipowa.pl .

Data publikacji strony internetowej:  23.09.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   30.03.2022

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie są dostępne opcje:

 • Zmiana kontrastu strony
 • Zmiana koloru tła
 • Zmiana koloru czcionki
 • Zwiększanie strony
 • Zmniejszanie strony
 • Zwiększanie czcionki na stronie
 • Zmniejszanie czcionki na stronie
 • Zmiana akapitu strony
 • Możliwość szybkiego drukowania
 • Podświetlanie menu po najechaniu myszki
 • Możliwość wyszukiwania przez wyszukiwarkę

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności Sylwią Wróbel: adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 867 16 74 .

Postępowanie odwoławcze: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowej, ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej, ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa

- główne wejście przystosowane jest dla osób poruszających się na wózkach – nie ma schodów, wjazd bezpośrednio z chodnika

-  do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

- w przypadku niemożliwości przyjazdu do biblioteki, instytucja prowadzi akcję „książki z dowozem do domu” – wystarczy zgłosić taką potrzebę bibliotekarzowi telefonicznie pod numerem 33 867  16 74 lub mailowo na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W pomieszczeniach bibliotecznych nie ma toalety przystosowanej do osób poruszających się na wózku. Nie ma także możliwości  poruszania się pomiędzy regałami – zbyt wąskie przejścia.

Biblioteka mieści się w budynku Urzędu Gminy, który posiada miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Twardorzeczce, ul. Kryształowa 29, 34-324 Twardorzeczka

- przy głównym wejściu do budynku zamontowany jest dzwonek przystosowany do osób niepełnosprawnych

- w pomieszczeniu znajdują się szyny przenośne składane, które w razie potrzeby są rozkładane przez pracownika

- drzwi w głównym wejściu oraz drzwi prowadzące do biblioteki są przystosowane do poruszania się osób na wózku (odpowiednia szerokość, brak progów)

- ciąg komunikacyjny posiada podjazdy dla osób poruszających się na wózku

- filia posiada toaletę przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach – odpowiednia szerokość drzwi, przestrzeń, wysokość muszli, drążki

- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

- w przypadku niemożliwości przyjazdu do biblioteki, instytucja prowadzi akcję „książki z dowozem do domu” – wystarczy zgłosić taką potrzebę bibliotekarzowi telefonicznie pod numerem 33 867 08 67 lub mailowo na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przed biblioteką nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych, również miejsca dla osób niepełnosprawnych, jednak znajduje się przed nią duży, pusty plac, częściowo utwardzony kostką, który pozwoli osobie poruszającej się na wózku swobodne wyście z samochodu oraz dojazd do biblioteki.

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśnej, ul. Świętego Michała Archanioła 131, 34-300 Leśna

- samodzielne korzystanie z wejście głównego do budynku dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim nie jest możliwe

- pracownicy służą pomocą w przypadku wyrażenia chęci uczestniczenia w imprezie kulturalnej lub skorzystania z biblioteki po wcześniejszej informacji telefonicznej lub mailowej

- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

- w przypadku niemożliwości przyjazdu do biblioteki, instytucja prowadzi akcję „książki z dowozem do domu” – wystarczy zgłosić taką potrzebę bibliotekarzowi telefonicznie pod numerem 33 867 14 97 lub mailowo na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przed biblioteką nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych, również miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W bibliotece nie ma toalety przystosowanej do osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna:

- biblioteka na bieżąco kupuje nowe książki mówione (audiobooki) oraz książki z dużą czcionką dla osób słabowidzących

- wszelkie sprawy można załatwić telefonicznie, mailowo lub poprzez swoje konto w katalogu online: zapis do biblioteki, prolongata książek, rezerwacja oraz zamawianie książek, składanie propozycji zakupu bibliotekarzowi, akcja „książka z dostawą do domu”, zapis na warsztaty i inne wydarzenia kulturalne

- nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego

- nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

- w budynkach nie ma pętli indukcyjnych

- w budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących