Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "RODO") informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminna Biblioteka w Lipowej ul. Wiejska 44 w Lipowej reprezentowana przez Panią Sylwię Wróbel – Dyrektora Placówki.
2. Administratorem Twoich danych jest także Facebook Ireland Ltd. Zawarłeś z nim bowiem umowę, która uprawnia Cię do korzystania z FB. Bliższe informacje o tym, jak Facebook Ireland Ltd. Znajdziesz https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
3. W sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Edytą Krutak pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; pod numerem telefonu 884900074; lub pisemnie na adres naszej siedziby: Lipowa 34-324 ul. Wiejska 44.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawę z 27 czerwca 1997r. o bibliotekach. Podstawa prawna przetwarzania danych: Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 574) oraz ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 ze zm.)
5. Wszystkie dane osobowe, które zbieramy na naszym Fanpage przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
6. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Fanpage. FB również stosuje swoje zabezpieczenia. W celu uzyskania bliższych informacji na ten temat powinieneś skontaktować się z FB.
Jednocześnie informuję, że: - ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, - ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, - ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do UODO w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, - podanie danych osobowych jest: warunkiem zawarcia umowy. Jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach - Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sposób: Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Osoby uczestniczące w imprezach oraz opiekunów dzieci uczestniczących w imprezach organizowanych w bibliotece informuje się, że:
W trakcie imprez kulturalnych odbywających się na terenie placówki wykonywane będą zdjęcia oraz nagrania dla celów promocyjnych, historycznych oraz uwieczniających w/w imprezy. Zdjęcia te mogą być przekazywane do Gminy oraz social mediach związanych z szerzeniem kultury, w celu promowania placówki .Dane w postaci wizerunku pobieramy za zgodą osób uczestniczących w naszych inicjatywach kulturalnych.