Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej działa jako samodzielna jednostka organizacyjna instytucji kultury utrzymywana z budżetu gminy. Wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotek publicznych. Jej główna siedziba mieści się w budynku Urzędu Gminy w Lipowej. Posiada dwie filie w Leśnej i Twardorzeczce. Filia w Leśnej mieści się w budynku Przedszkola obok kościoła, natomiast filia w Twardorzeczce w Gimnazjum tejże miejscowości.

Głównym celem statutowym biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturowych, oświatowych i informacyjnych czytelników naszej gminy. Poprzez posiadany bogaty księgozbiór uczestniczy bezpośrednio w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
W ciągu ostatnich kilku lat bardzo zmieniło się oblicze polskich bibliotek. Postępująca automatyzacja i digitalizacja zbiorów podnosząca w dużym stopniu standard usług oferowanych przez biblioteki. Zmieniły one również charakter pracy współczesnego bibliotekarza.
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej oraz filie w Leśnej i Twardorzeczce starają się nadążać za aktualnymi trendami bibliotekarskimi, oferując jednocześnie tradycyjny dostęp do zgromadzonych zbiorów. Biblioteka gminna i filia w Twardorzeczce jest w pełni zautomatyzowana-Lipowa posiada cztery komputery i zakupiony w  2016 roku program biblioteczny SOWA, dzięki któremu obsługuje  czytelników automatycznie. Filia w Twardorzeczce posiada program MOL i tak samo wypożycza już automatycznie od września 2007 roku. książki swoim czytelnikom. Posiada trzy komputery, które otrzymała z programu IKONKA z dostępem do Internetu.
Automatyzacja procesów bibliotecznych, nowe wyposażenie, przestronne pomieszczenia w Filii w Leśnej i Twardorzeczce na miarę nowoczesnej biblioteki. Fachowa i rzetelna obsługa sprawiają przyjemne wrażenie na czytelnikach odwiedzających gminną placówkę i filie kulturalno-oświatowe.
Pracownicy biblioteki dbają o staranny dobór nowości wydawniczych, zwłaszcza uaktualnienia zbiorów z zakresu wydawnictw encyklopedycznych i informacyjnych oraz literatury pięknej i popularno-naukowej, wychodząc tym samym naprzeciw rosnącym oczekiwaniom czytelników.
Działalność informacyjna w naszych bibliotekach jest rzetelna- każdy czytelnik może otrzymać informacje na dany temat- z pomocą bibliotekarza, z księgozbioru podręcznego, komputerowego, z księgozbioru regionalnego czy Internetu. Potrzebne informacje są kserowane. Do wglądu również na miejscu jest Kronika Gminy, i kronika wsi w Leśnej, którą prowadzą bibliotekarze naszych bibliotek oraz „Biuletyn Informacyjny Gminy Lipowa” wydawany przez Urząd Gminy , w którym na bieżąco można uzyskać informacje, dotyczące życia społecznego gminy.

Czytelnictwo dzieci i młodzieży w naszych bibliotekach mieści się w pierwszej grupie preferencyjnej, która poszukuje informacji z różnych dziedzin nauki, potrzebnych do referatów, prac maturalnych, olimpiad i innych. Czytelnictwo starszych to przede wszystkim nowości wydawnicze cieszące się wielkim powodzeniem.
Biblioteki zakończyły reklasyfikację zbiorów zgodnie z normami tablic UDC PO58 według norm międzynarodowych, opracowanych przez Bibliotekę Narodową. Książki, jeśli chodzi o preferencje tematyczne- kupuje się o różnej tematyce, trafiając w gusta czytelników, ze środków samorządowych i dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki tak przyjętej strategii z roku na roku przybywa osób chcących skorzystać z ogromnego księgozbioru oraz pozostałych źródeł informacji (Internet, usług dodatkowych np. ksero) a świadczy o tym duża liczba czytelników oraz wysokie wskaźniki wypożyczeń w naszych bibliotekach. Dużą popularność wśród czytelników cieszy się akcja „Książka dla Biblioteki”, zorganizowana przez filię Biblioteki w Leśnej przy współudziale księdza proboszcza z parafii Leśna, promującego tą inicjatywę już po raz drugi.

Według wskaźnika indeksu aktywności w naszych Bibliotekach w 2007 roku znaleźliśmy się na 2 miejscu w powiecie żywieckim, co rzutuje bardzo pozytywną pozycją w gronie innych bibliotek powiatu.